Konsulttjänster inom verksamhetsanalys, projektledning, strategiska frågor, och affärsutveckling.

Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för ert företag.

Konsulttjänster inom verksamhetsanalys, projektledning, strategiska frågor, och affärsutveckling.

Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för ert företag.

Kompetens

Verksamhetsanalyser

Mångårig erfarenhet av verksamhetsanalyser på olika nivåer, primärt inom industrisektorn.

Projekt

Bred erfarenhet av projektledning, metodutveckling inom projektarbete, samt utveckling av projektmodeller.

Strategi & affärsutveckling

Strategiskt arbete med affärsplaner, organisatoriska strategier och affärsutveckling. Stöd till organisationer i tillväxt.

Processer

Internationellt och nationellt arbete med processledning, processutveckling och processkartläggning.

Kvalitet

Stor erfarenhet av kvalitetsutveckling, exempelvis innefattande TQM, riskanalyser, kvalitetssäkring inom projekt m.m.

Kompetens

Strategier för kompetensförsörjning, stöd vid rekrytering och utveckling.

OM INCITA

Incita grundades 2012 i Luleå. Bolaget har sin bas i Norrbotten, har kunder runt om i Sverige och även uppdrag internationellt.

Namnet Incita kommer från ordet incitament, vilket finns med som en röd tråd i de tjänster företaget tillhandahåller. Ett grundläggande varför-resonemang är en förutsättning för allt arbete vi gör, och även det som skapar det helt nödvändiga incitament som krävs hos var och en i företaget för att skapa bestående förändring.

© 2019 | Incita AB | Sidan producerad i samarbete med Marknadsavdelningen.