Konsulttjänster inom verksamhetsanalys, projektledning, strategiska frågor, och affärsutveckling.

Vi riktar oss mot stora såväl som små organisationer. Kontakta oss för att diskutera vad vi kan göra för ert företag.

Vill du veta mer?

Tjänster

Incita tillhandahåller konsulttjänster inom bl a verksamhetsanalys, strategiska frågor, projektledning, och utbildning.

Uppdragen kan vara renodlade, men kommer ofta att täcka in fler än ett område.

Välkomna att kontakta Incita för att få exempel på tidigare uppdrag samt diskutera vilka behov ert företag har.

Kompetens

Verksamhetsanalyser

Mångårig erfarenhet av verksamhetsanalyser på olika nivåer, primärt inom industrisektorn.

Projekt

Bred erfarenhet av projektledning, metodutveckling inom projektarbete, samt utveckling av projektmodeller.

Strategi & affärsutveckling

Strategiskt arbete med affärsplaner, organisatoriska strategier och affärsutveckling i organisationer av varierande storlek.

Processer

Internationellt och nationellt arbete med processledning, processutveckling och processkartläggning.

Kvalitet

Stor erfarenhet av kvalitetsutveckling, exempelvis innefattande TQM, riskanalyser, kvalitetssäkring inom projekt m.m.

Utbildning

Utveckling och genomförande av utbildningar inom ovanstående områden, på svenska och engelska, för grupper om 5 – 150 personer.

Några av våra kunder

 

Om Incita

Incita har varit verksamt sedan 2012 med uppdrag både i Sverige och utomlands. Företaget ägs och drivs av Josefin Hedberg.

Namnet Incita kommer från ordet incitament, vilket finns med som en röd tråd i de tjänster företaget tillhandahåller. Ett grundläggande varför-resonemang är en förutsättning för allt arbete vi gör, och även det som skapar det helt nödvändiga incitament som krävs hos var och en i företaget för att skapa bestående förändring.

Josefin & Camilla

Josefin Hedberg

I grunden civilingenjör med examen från Industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet. Josefin har tidigare verkat drygt tio år inom AB Volvo, där hon bland annat arbetat med strategisk kvalitet, projektledning och ledarskap.

Josefin är certifierad CBAP®, certified business analysis professional, som en av ett fåtal personer i Sverige. Hon är även certifierad PMP®, project managment professional, enligt PMIs globala standard.

Josefin har varit varit examinator för Utmärkelsen Svensk Kvalitet, och sitter med i juryn för Venture Cup, Sveriges ledande tävling för utveckling av affärsidéer och affärskoncept.

Camilla Sehlin

Har en civilekonomexamen med inriktning marknadsföring från Luleå tekniska universitet. Camilla har mångårig erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen där hon varit partner i ett företag i exceptionell tillväxt. Där arbetade hon inom flera olika roller och projekt, både operativt inom rekrytering, försäljning och ledarskap, och dels strategiskt exempelvis inom processutveckling, ISO-certifiering och nyckeltalsanalys.

Camillas har uppdrag inom affärsutveckling för entreprenörer, samt som verksamhetsledare och diplomerad rådgivare inom nyföretagarfrågor. Hon sitter sedan många år även som jurymedlem i Sveriges största affärsplanstävling.

Kontakt

070 - 606 09 09

info@incita.nu